Schilderen en behangen vallen onder het 9% btw tarief bij woningen die ouder zijn dan 2 jaar.

Schilderen
Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9% btw tarief.
Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.​ Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21% btw tarief. Bijvoorbeeld: – het herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
– vervangen van ramen, deuren en kozijnen
– kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
– grootschalige betonreparatie
– stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden
– het enkel herstellen van voegen in metselwerk
– aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden
– schuren en lakken van parketvloeren

Het schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 9% btw tarief.

Het behangen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9% btw tarief.
Dit tarief geldt voor:
– behangen
– noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden voor het behangen
– gebruikte materialen, zoals lijm

Leveren van behang valt onder het 21% btw tarief.

Woningen ouder dan 2 jaar.
Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9% btw tarief toepassen.

Niet als woning gelden:
– bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
– afzonderlijke garageboxen
– vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
– hotels en pensions
– woonboten en woonwagens
– asielzoekerscentra
– ziekenhuizen
– internaten

Ouder dan 2 jaar

Het 9% btw tarief voor het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar.
Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u:
– de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) raadplegen via de internetsite van het Kadaster
– Uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen

Bij het bepalen of een woning ouder dan 2 jaar is, geldt als datum van eerste ingebruikneming de datum waarop de woning voor het eerst duurzaam wordt gebruikt.
Is een pand niet vanaf het begin als woning in gebruik geweest?
Dan bepaalt de datum waarop het pand voor het eerst als woning in gebruik is genomen, of de woning ouder is dan 2 jaar.
Als een woning in verschillende stadia tot stand is gekomen, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Het 9% btw tarief voor het schilderen, stukadoren, behangen, isoleren en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat.
Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren.
Hieronder vallen:
– tijdelijk leegstaande woningen
– aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
– de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
– gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
– studentenwoningen
– kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
– een tweede woning die permanent bewoond mag worden
– garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken (sinds 1 januari 2012 vallen tuinhekken niet meer onder het begrip ‘woning’) die op hetzelfde perceel als de woning liggen.
Tuinen horen niet bij de woning.
– garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
– panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, mits meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt