Inbouwen van glas in lood in isolatie glas geeft het comfort van dubbel glas en een eigen identiteit aan uw huis.

We plaatsen nieuw gemaakt glas in lood maar ook bestaande panelen tussen dubbel glas.

Als er bijvoorbeeld nieuwe kozijnen geplaatst gaan worden komt vaak het oude glas in lood weer terug.

 

Voor isolatie van glas in lood ramen zijn twee mogelijkheden:

1. Voorzetramen voor of achter het glas in lood.

2. Isoglas glas in lood tussen dubbel glas.

Bij beiden methoden dienen een aantal opmerkingen te worden gemaakt:

1. Voorzetramen;

A. Deze dienen altijd verwijderbaar te zijn omdat vocht via het kozijn condens kan geven.

B. Grote condens problemen ontstaan bij plaatsing van het voorzetglas aan de buitenzijde indien het glas in lood niet meer waterdicht is.

C. Plaatsing van het voorzetglas aan de binnenzijde heeft als voordeel dat het buitenaanzicht origineel blijft, echter is het glas in lood dan niet beschermd tegen weersinvloeden.

D. Bij plaatsing van het voorzetglas aan de buitenzijde is het buitenaanzicht van de ramen minder fraai dan het oorspronkelijke glas in lood door reflecties op het buitenste glas.

E. Daar het glas in lood bereikbaar blijft, kunnen de traditionele methoden gehandhaafd blijven, in tegenstelling tot isoglas.

F. Bij voorzetramen in combinatie met HR-glas kan verkleuring van de HR-laag optreden i.v.m. opwarming.

2. Isoglas;

A. Door de dikte van het glas in lood in dubbele beglazing is het soms noodzakelijk om de kozijnen e.d. aan te passen.

B. Bij glas in lood tussen isoglas kan door het gewicht een dusdanige werking ontstaan dat de absolute dichtheid van het isoglas beslist NIET kan worden gegarandeerd.

C. Het buitenaanzicht van de ramen is minder fraai dan het oorspronkelijke glas in lood door reflecties op het buitenste glas.

D. De bij de normale glas in lood ramen gebruikelijke kitten kunnen tussen het dubbelglas uitwasemen en blijvende condens veroorzaken, daarom worden de glas in lood ramen opnieuw in lood gezet en niet gekit, wat in deuren, draairamen en bij lang rijdend zwaar verkeer oorzaak kan zijn van een lichte ~rammel~.

E. Voor de plaatsing tussen dubbel glas worden de glas in lood ramen gereinigd, het blijft echter een ambachtelijk product waarbij geen enkele verantwoordelijkheid kan worden genomen voor achtergebleven sporen van snijolie, soldeervloeistof, vegen, stof en andere verontreinigingen op het glas of lood. Ook kleine krasjes en onregelmatigheden in het glas dienen te worden geaccepteerd.

F. De randafwerking van het glas in lood kan met randlood U- of H- profiel of (gebruikelijker) met een Y- profiel.

G. Indien bestaande ramen in isoglas geplaatst moeten worden, moet rekening gehouden worden met het feit dat circa 14 mm. aan alle zijden moet worden ingekort, waardoor vaak een deel van een gekleurde rand moet worden opgeofferd. Opnieuw in lood zetten is altijd noodzakelijk. Blank en licht gekleurd transparant glas van bestaande ramen wordt meestal vervangen door nieuw glas, i.v.m. krassen en verwering.

H. Voor de maat van het isoglas moet worden gerekend met de dikte van eventuele steunblokjes; opgegeven dient te worden; de maat van het isoglas in mm, een afwijking van 4 mm dient te worden geaccepteerd.

I. Nieuw glas in lood is een traditioneel ambachtelijk product en levert in combinatie met moderne technieken als isolerende beglazing een aantal problemen op. Daarom kan hierop geen enkele garantie worden gegeven.

Indien u ons opdracht geeft tot het vervaardigen van glas in lood, gaat u akkoord met bovenstaande punten.

Tot onze algemene leveringsvoorwaarden behoren bovengenoemde bepalingen en de algemene voorwaarden van Ondernemers Vereniging van Glazeniers (OVG).